:: دوره 12، شماره 5 - ( مهر و آبان 1402 ) ::
جلد 12 شماره 5 صفحات 35-25 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی سرزندگی ذهنی بر اساس ابعاد انگیزشی و هدف پیشرفت در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مهرنوش معماریان ، مجید ضرغام حاجبی
گروه روان شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران ، Zarghamhajebi@gmail.com
چکیده:   (319 مشاهده)
مقدمه: دانشجویان پزشکی، به عنوان پزشکان آینده در نظام سلامت کشور نقش مهمی دارند؛ لذا، پرداختن به ابعاد سرزندگی ذهنی، ابعاد انگیزشی و هدف پیشرفت در آن ها ضروری است. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سرزندگی ذهنی بر اساس ابعاد انگیزشی و  هدف پیشرفت در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم  انجام شد. 
روش کار: پژوهش حاضر به روش توصیفی– همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته پزشکی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نمونه ها بــا روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده بــه روش قرعــه کشــی و با استفاده از جدول مورگان، 256 تن انتخاب شدند. ابزارهای  مورد استفاده پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس سرزندگی ذهنی"  (Subjective Vitality Scale)، "پرسشنامه ابعاد انگیزشی" (Motivational Dimensions Questionnaire)، "پرسشنامه هدف پیشرفت" (Achievement Goal Questionnaire) بود. برای روایــی ابزارها به پژوهش های پیشین اکتفا شد و پایایـی بـه روش همسـانی درونـی بـا محاسـبه ضریـب آلفاکرونبـاخ بـرای ابزارهـای نامبـرده، محاسـبه شـد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 25 تحلیل شد.
یافته ها: سرزندگی ذهنی بر اساس مولفه‌های ابعاد انگیزشی و هدف پیشرفت در دانشجویان پزشکی قابل پیش‌بینی بوده و ابعاد انگیزشی، در مجموع 34/0 و هدف پیشرفت 22 درصد از واریانس سرزندگی ذهنی دانشجویان را پیش‌بینی می‎کند (05/0>P).  
نتیجه‌گیری: سرزندگی ذهنی بر اساس مولفه‌های ابعاد انگیزشی و هدف پیشرفت در دانشجویان پزشکی قابل پیش‌بینی است. لذا پیشنهاد می شود از نتایج مطالعه حاضر برای افزایش انگیزش و هدف پیشرفت دانشجویان پزشکی جهت افزایش سرزندگی ذهنی آن ها استفاده شود.
 
واژه‌های کلیدی: دانشجویان پزشکی، ابعاد انگیزشی، سرزندگی ذهنی، هدف پیشرفت. 
متن کامل [PDF 280 kb]   (142 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت سلامت و رفاه اجتماعی
دریافت: 1400/5/9 | پذیرش: 1400/10/13 | انتشار: 1402/6/10XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 5 - ( مهر و آبان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها