:: دوره 7، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1397 ) ::
جلد 7 شماره 4 صفحات 48-55 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی سبک رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی با اثربخشی سازمانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دکتر مهرنوش جعفری، دکتر اسماعیل مقدم، آقای سیدمجتبی حسینی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران ، mehr_j134@yahoo.com
چکیده:   (922 مشاهده)

مقدمه: سبک رهبری و علاقه کارکنان به کارشان در بیمارستانها در دستیابی به اهداف سازمانی اثرگذار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی سبک رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی با اثربخشی سازمانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی است. با استفاده از جدول مورگان از جامعه 250 نفری، 148 نفر از مدیران بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده‌ها از سه پرسشنامه"سبک رهبری خدمتگزار" (Servant Leadership Style)، "اشتیاق شغلی شائوفلی و همکاران" (Schaufeli et al Job Enthusiasm)، "پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز" (Parsons Organizational Effectiveness Questionnaire) استفاده شد. روایی محتوای پرسشنامه‌ها با روش قضاوت خبرگان و پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد. تحلیل داده‌ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 صورت گرفت.
یافته‌ها: بین سبک رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی همیستگی مثبت و معنادار وجود دارد (763/0 =, r 000/0 > P). بین اشتیاق شغلی و اثربخشی سازمانی همیستگی مثبت و معنادار وجود دارد (617/0 = r، 000/0 > P). بعلاوه، بین رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی (700/0 = r، 000/0 > P) همیستگی مثبت و معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری: به کارگیری سبک رهبری خدمتگزار در بیمارستانها، باعث افزایش اشتیاق به شغل شده و تحقق اهداف بیمارستانی را تسهیل می‌نماید. پیشنهاد می‌شود مدیران بیمارستان‌ها با اجرای سبک رهبری خدمتگزار، اشتیاق و میل به کار را در سازمان ارتقا داده و تحقق اهداف مربوط به سلامت جامعه را تسهیل و تسریع نمایند.
 

واژه‌های کلیدی: رهبری، بیمارستان، اشتیاق شغلی
متن کامل [PDF 542 kb]   (8397 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۱۱


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها