:: دوره 11، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1401 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 64-52 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی «شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی» بر سازگاری اجتماعی و تنش والدگری در مادران دارای کودکان کم‌توان جسمی – حرکتی
یاسمن عابد ، شهنام ابوالقاسمی ، جواد خلعتبری
دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران. ، Dr_shahnam_Abolghasemi@Yahoo.com
چکیده:   (277 مشاهده)
مقدمه: یکی از عوامل ایجاد تنش در والدین که با کاهش سازگاری اجتماعی همراه است، تولد فرزند معلول است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعین اثربخشی "شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی" بر سازگاری اجتماعی و تنش والد گری در مادران دارای کودکان کم‌توان جسمی – حرکتی انجام گرفت. 
روش کار: روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با پیش و پس‌آزمون و پیگیری، با گروه کنترل بود. جامعه آماری را، کلیه مادران دارای کودکان کم‌توان جسمی – حرکتی مراجعه‌کننده به  مرکز غربالگری بهزیستی شهدای دولت آباد شهر ری (بخش‌های آفتاب، کهریزک و فشافویه) تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری به‌ صورت هدفمند، 30 مادر  انتخاب شدند و به‌ صورت تصادفی ساده با استفاده از روش قرعه کشی در 2 گروه  مداخله (15 تن)  و کنترل (15 تن) قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس سازگاری اجتماعی والدین"(Social Adjustment Scale) و " مقیاس تنش والدگری"(Parental Stress Scale) انجام شد. روایی محتوا و روایی صوری به روش کیفی و نیز پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ  اندازه گیری شد. "شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی" برای گروه مداخله 8 جلسه اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پس از پایان مداخله، برای گروه کنترل نیز مداخله  اجرا شد.  پیش آزمون قبل از مداخله و پس آزمون در پایان مداخله، برای هر  2 گروه تحت مداخله و دوره پیگیری (3 ماه) دریافت شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شد. 
یافته ها: بین 2 گروه مداخله و کنترل، پس از اجرای درمان تفاوت معناداری وجود دارد. بطوری که، میانگین نمره سازگاری اجتماعی  افزایش و نمره تنش والد گری گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود (001/0>P)
نتیجه گیری: "شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی" سبب افزایش سازگاری  اجتماعی و کاهش تنش والد گری در مادران دارای کودکان کم‌توان جسمی – حرکتی شد. پیشنهاد می شود که از روش فوق به عنوان مداخله روانشناختی در افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش تنش والد گری مادران دارای کودکان کم‌توان جسمی – حرکتی، استفاده شود.
 
واژه‌های کلیدی: تنیدگی والدگری، سازگاری اجتماعی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، کودک کم توان.
متن کامل [PDF 312 kb]   (179 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت بیمه سلامت
دریافت: 1400/9/14 | پذیرش: 1401/1/22 | انتشار: 1401/5/10XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها