:: دوره 12، شماره 1 - ( بهمن و اسفند 1401 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 94-81 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی رهبری مدیران و اینرسی سازمانی با نقش میانجی گری طفره روی اجتماعی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان
حسین عامریان ، علی فهیمی نژاد ، باقر مرسل ، محمد سیاوشی
گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. ، afahimi77@gmail.com
چکیده:   (884 مشاهده)
مقدمه: در دنیای رقابتی امروز کارکنان با بازدهی بالا، بزرگترین مزیت رقابتی برای سازمان ها به حساب می آیند. سبک رهبری یکی از عواملی است که می تواند در بروز این حالت روانی اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین همبستگی رهبری زهرآگین و اینرسی سازمانی با نقش میانجی گری طفره روی اجتماعی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد. 
روش کار: پژوهش حاضر، توصیفی - همبستگی می باشد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را 303 تن از مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان تشکیل داده اند که از بین آن ها 181 تن به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری  انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس رهبری زهرآگین" (Toxic Leadership Scale)، "پرسشنامه اینرسی سازمانی"(Organizational Inertia Questionnaire) و "پرسشنامه طفره روی اجتماعی" (Social Loafing Questionnaire) بود. روایی  صوری ابزارها به روش کیفی، روایی سازه به روش روایی همگرا و واگرا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پایایی ترکیبی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ ابزارها نیز بررسی و تایید شد. تحلیل داده ها با نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه ۳ و نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۴ انجام شده است. 
یافته ها: الگو از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار بود و تمامی مسیرها (فرضیه‌ها) با اطمینان بالا مورد تأیید قرار گرفتند. تحلیل شاخص های برازش الگو ساختاری حاکی از این بود که الگو دارای برازش مناسب و لذا توانایی بالایی در اندازه گیری متغیر اصلی دارد. ضعیفترین همبستگی بین رهبری زهرآگین با طفره روی اجتماعی می‌باشد.
نتیجه گیری: با حضور متغیر میانجی طفره روی اجتماعی در رابطه بین رهبری زهرآگین و اینرسی سازمانی برای مسیر مستقیم بین رهبری زهرآگین و اینرسی سازمانی معنادار می‌باشد. الگو دارای برازش مناسب و توانایی بالایی در اندازه گیری متغیر اصلی دارد. همچنین ضعیفترین همبستگی بین رهبری زهرآگین با طفره روی اجتماعی می‌باشد. پیشنهاد می شود مدیران وزارت ورزش و جوانان، ﺑﺎ مهم‌شمردن سبک ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ سازمان ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺮب کارکنان از جمله طفره روی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن‌ها را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و مانع از هدایت آن‌ها به‌سمت ترک سازمان شد.

 
واژه‌های کلیدی: رهبری زهرآگین، طفره روی اجتماعی، اینرسی سازمانی، کارکنان وزارت ورزش و جوانان.
متن کامل [PDF 435 kb]   (453 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت تیروی انسانی
دریافت: 1401/5/26 | پذیرش: 1401/9/26 | انتشار: 1401/11/10XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 1 - ( بهمن و اسفند 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها