:: دوره 12، شماره 2 - ( فروردین و اردیبهشت 1402 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 120-107 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی سالمندی فعال و رفتارهای خود مراقبتی فشارخون در سالمندان مبتلا به پر فشاری خون
ام البنین حسینی ، مرضیه ضیایی راد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ، mziaeirad@gmail.com
چکیده:   (1541 مشاهده)
مقدمه: توجه به رفتارهای خودمراقبتی در مدیریت و کنترل بیماری های مزمن از جمله پرفشاری خون حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی سالمندی فعال و رفتارهای خودمراقبتی فشارخون در سالمندان مبتلا به پر فشاری خون انجام شد.
روش کار: مطالعه‌ حاضر توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت محمد رسول الله (ص) شهرستان مبارکه در سال 1399بودند که 125 تن از آن ها به روش نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. جمع‌آوری داده ها با پرسشنامه جمعیت شناختی، "ابزار اندازه گیری سالمندی فعال ایرانی" (Iranian Active Aging Measurement Instrument)، و مولفه رفتار "نیمرخ خودمراقبتی پرفشاری خون" انجام شد. روایی محتوای ابزارها به روش کیفی، روایی سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ محاسبه گردید. داده ها در نرم افزار  آماری اس پی اس اس نسخه 20 تحلیل شد.
یافته‏ها: میانگین نمره کل سالمندی فعال در سالمندان 20/64±57/118 بود. میانگین نمره کل رفتارهای خودمراقبتی فشارخون در سالمندان 66/24±10/54 بود. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن همبستگی مستقیم، قوی و معناداری بین نمره کل سالمندی فعال و نمره کل رفتارهای خودمراقبتی فشارخون در سالمندان نشان داد (001/0>P ، 883/0=r).
نتیجه‏گیری: وضعیت سالمندی فعال و رفتارهای خودمراقبتی در سالمندان بالاتر از حد متوسط بود. همچنین همبستگی مستقیم، قوی و معنادار بین سالمندی فعال و رفتارهای خودمراقبتی پرفشاری خون مشاهده گردید. پیشنهاد می شود، آموزش رفتارهای خودمراقبتی فشارخون به سالمندان و توجه به سالمندی فعال به منظور ارتقای سلامت، مد نظر تیم درمان و به خصوص پرستاران قرار گیرد.

 
واژه‌های کلیدی: خودمراقبتی، رفتار، پرفشاری خون، سالمندی فعال.
متن کامل [PDF 305 kb]   (657 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت سلامت
دریافت: 1399/12/4 | پذیرش: 1400/10/18 | انتشار: 1402/1/10XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 2 - ( فروردین و اردیبهشت 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها