:: دوره 10، شماره 3 - ( خرداد و تیر 1400 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 29-19 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی “رفتاردرمانی جدلی” بر کنترل عواطف و عملکرد جنسی زنان دارای تعارض زناشویی
فاطمه بدخشان ، آذر کیامرثی ، عذرا غفاری
دانشگاه آزاد اردبیل ، a.Kiamarsi52@gmail.com
چکیده:   (376 مشاهده)
مقدمه: بهبود کنترل عواطف و عملکرد جنسی از عوامل موثر بر کاهش تعارضات زناشویی است.  مطالعه حاضر با هدف اثربخشی "رفتاردرمانی جدلی" بر کنترل عواطف و عملکرد جنسی زنان دارای تعارض زناشویی انجام شد. 
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان درگیر تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز بهداشت روان شهر رشت در سال 1399 بودند. برای انجام پژوهش 36 تن انتخاب و به صورت تصادفی ساده در 2 گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در پایان گروه مداخله به 15 تن تقلیل یافت که جهت تحلیل 3 تن از افراد گروه کنترل به شیوه تصادفی حذف شدند تا گروه ها همگن شوند. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس کنترل عواطف" (Affective Control Scale: ACS) و "شاخص عملکرد جنسی زنان" (Female Sexual Function Index: FSFI) استفاده شد. روایی به مطالعات گذشته اکتفا شد و پایایی ابزارها به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در شروع مداخله ابزارهای پژوهش توسط گروه ها تکمیل شدند. گروه مداخله 10 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای 2 جلسه) تحت "رفتاردرمانی جدلی" قرار گرفت و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار داشت. سپس مجددا هر 2گروه پس از پایان مداخله ابزارها را تکمیل کردند. تحلیل داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 انجام شد. 
یافته ها: بین گروه ها در هر دو متغیر کنترل عواطف (001/0=P، 366/546=F) و عملکرد جنسی (001/0=P، 375/84=F) تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر اندازه اثر، 95 درصد تغییرات کنترل عواطف و 75 درصد تغییرات عملکرد جنسی ناشی از مداخله "رفتاردرمانی جدلی" است (001/0>P).
نتیجه گیری: "رفتار درمانی جدلی" منجر به کاهش کنترل عواطف و افزایش عملکرد جنسی در زنان دارای تعارض زناشویی شده است. بنابراین، برنامه ریزی برای استفاده از روش "رفتاردرمانی جدلی" توسط روانشناسان و مشاوران خانواده برای بهبود عملکرد روانشناختی و جنسی زنان دارای تعارض زناشویی پیشنهاد می شود. 
 
واژه‌های کلیدی: رفتاردرمانی جدلی، کنترل عواطف، عملکرد جنسی، تعارض زناشویی، زنان. 
متن کامل [PDF 306 kb]   (366 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت سلامت
دریافت: 1399/11/13 | پذیرش: 1400/2/1 | انتشار: 1400/3/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 3 - ( خرداد و تیر 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها