:: دوره 9، شماره 3 - ( خرداد و تیر 1399 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 10-21 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی «تحریک جریان مستقیم فرا ‌جمجمه‌ای» بر درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی زنان دارای سندرم روده تحریک پذیر
مصطفی پرهیزگار ، فردین مرادی منش ، ناصر سراج خرمی ، پروین احتشام زاده
دانشگاه آزاد اسلامی ، fmoradimanesh@yahoo.com
چکیده:   (1689 مشاهده)
مقدمه: برخی ازبیماران دارای سندرم روده تحریک پذیر از مشکلات اضطراب و افسردگی رنج می برند و این حالات به افزایش درد آنان و کاهش کیفیت زندگی شان منجر می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین  اثربخشی "تحریک جریان مستقیم  فرا‌جمجمه‌ای"، بر درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک پذیر بود.
روش کار: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون دارای گروه کنترل در زنان دارای سندرم روده تحریک پذیر شهرستان دزفول، در سال 1398 انجام شد. 24 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به 2 گروه  تجربی و کنترل تقسیم گردیدند.  ابزارهای اندازه گیری شامل "پرسشنامه فرم کوتاه درد مک گیل" "(Short-Form Mc Gill Pain Questionnaire)،  پرسشنامه "کیفیت زندگی در روده تحریک پذیر" Irritable Bowel Syndrome-Quality of Life-34))، "مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی" Hospital Anxiety and Desperation Scale" بود. روایی محتوا و پاپایی به روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای گروه تجربی طی 10 جلسه انفرادی از "تحریک جریان مستقیم فرا‌جمجمه‌ای" استفاده شد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شدند.
یافته ها: پس از مداخله، بین گروه تجربی وگروه کنترل از لحاظ درد (29/19=F, 001/0 =P)، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (93/39=F, 001/0=P)، اضطراب ( 89/46 =F, 001/0=P)، افسردگی (62/36=F, 001/0=P) تفاوت معنی دار وجود داشت.
نتیجه گیری: "تحریک جریان مستقیم  فرا‌جمجمه‌ای"  قادر است میزان درد، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک پذیر را کاهش دهد و به افزایش کیفیت زندگی آنان کمک نماید. بنابراین، پیشنهاد می گردد متخصصان داخلی و گوارش جهت درمان بیماران مذکور، طی همکاری باروانشناسان سلامت، از مداخله مبتنی بر "تحریک جریان مستقیم  فراجمجمه‌ای" استفاده نمایند.
 
واژه‌های کلیدی: تحریک مغز، درد، کیفیت زندگی، اضطراب، افسردگی، روده تحریک پذیر.
متن کامل [PDF 315 kb]   (798 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت فناوری سلامت (مدیریت تکنولوژی)
دریافت: 1398/9/4 | انتشار: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 3 - ( خرداد و تیر 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها