:: دوره 6، شماره 1 - ( بهمن و اسفند 1395 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 8-14 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی پاداش سازمانی و انگیزش با عملکرد کارکنان درمانی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رفعت محبی‌فر، محمود بخشیان، سیما رفیعی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ، sima.rafie@qums.ac.ir
چکیده:   (3634 مشاهده)

مقدمه: یکی از راهبرهای اساسی در تعالی عملکرد کارکنان برقراری نظام پاداش مؤثر است که نقش بسزایی در جذب و ماندگاری این نیروها در سازمان ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی پاداش سازمانی و انگیزش با عملکرد کارکنان درمانی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1394 انجام گرفت.

روش کار: مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بوده که در سال 1394 در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شده است. نمونه پژوهش به روش دردسترس انتخاب و شامل 375 نفر از کارکنان بخش‌های درمانی بیمارستان‌های مربوطه بود. ابزار جمع‌آوری داده در پژوهش، مشتمل بر "پرسشنامه انگیزش درونی و بیرونی سازمان" (Extrinsic and Intrinsic Motivation Questionnaire)، "پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ" (Herzberg Job Motivation Questionnaire) و "پرسشنامه ارزشیابی عملکرد" (Performance Evaluation Questionnaire) بود که پایایی آن‌ها به روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده نیز از طریق نرم‌افزارهای اس پی اس اس نسخه 23 و لیزرل 8/8 انجام شد.

یافته‌ها: پاداش سازمانی (پاداش درونی و بیرونی) با انگیزش کارکنان همبستگی آماری معنادار دارد (24/16 = t، 05/0 > P و 73/14 = t، 05/0 > P). همچنین انگیزش (از هر دو بعد درونی و بیرونی) با عملکرد کارکنان همبستگی مستقیم و معنادار دارد (14/6 = t، 05/0 > P و 85/4 = t، 05/0 > P).

نتیجه گیری: افزایش سطح پاداش‌های سازمانی منجر به بهبود انگیزش کارکنان و در نتیجه ارتقای سطح عملکرد آنان می‌شود. لذا مدیران و مسئولین بیمارستان‌ها می‌توانند با شناسایی و بکارگیری پاداش‌های مناسب و انگیزاننده، نقش موثری در بهبود عملکرد کارکنان ایفا نمایند.

واژه‌های کلیدی: انگیزش، کارکنان، بیمارستان، پاداش سازمانی، عملکرد
متن کامل [PDF 791 kb]   (5645 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت سلامت
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( بهمن و اسفند 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها