:: دوره 3، شماره 3 - ( تابستان 1393 ) ::
جلد 3 شماره 3 صفحات 58-68 برگشت به فهرست نسخه ها
عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده از دیدگاه پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال های 90-1385
امیراشکان نصیری پور، منیکا متقی، نرگس نوابی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ، monika3005@yahoo.co.uk
چکیده:   (9658 مشاهده)

  چکیده

  مقدمه : دسترسی افراد نیازمند به خدمات تخصصی از طریق نظام ارجاع میسر می گردد. هدف از مطالعه حاضر تعیین عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده از دیدگاه پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1385 تا 1390 می باشد.

  مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی بود که در سال1391 در کلیه مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده کاشان و آران بیدگل انجام گرفت . از مجموع 118 پزشک خانواده که در زمان مطالعه فعالیت داشتند، امکان برقراری ارتباط با 18 نفر میسر نشد و با 100 پزشک به شیوه سرشماری تماس برقرار شد و نهایتا40 پزشک در آزمون پایلوت و 56 پزشک در مطالعه شرکت کردند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه دو بخشی پژوهشگر ساخته "پرسشنامه عملکرد نظام ارجاع از دیدگاه پزشکان خانواده" (The Function of Referral System from the Perspective of Family Physicians Questionnaire) بود. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناسی و بخش دوم دارای 20 سوال در 4 بعد بود. روایی محتوا با استفاده از نظرات 10 نفر از متخصصان و پایایی پرسشنامه به روش همسانی درونی تایید شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و EXCEL انجام شد .

  یافته ها: میزان آگاهی و فرهنگ جمعیت تحت پوشش با میانگین و انحراف معیار 45/0 ± 05/2؛ نامطلوب، میزان دانش و مهارت و مسئولیت پذیری کارکنان سلامت با میانگین و انحراف معیار 23/1 ± 45/3؛ مطلوب، همکاری پزشکان متخصص مستقر در سطح دو برنامه پزشک خانواده با میانگین و انحراف معیار 88/0 ± 67/1؛ نامطلوب، امکانات و تسهیلات برنامه پزشک خانواده با میانگین و انحراف معیار 6/0 ± 02/3؛ مطلوب و وضعیت کلی ارجاع به سطح دو با میانگین و انحراف معیار 03/1 ± 87/2 نامطلوب ارزیابی شد.

  نتیجه گیری: وضعیت ارجاع به سطح دو، در مطالعه حاضر نامطلوب بود. پیشنهاد می شود، سهولت دسترسی به خدمات تخصصی سطح دو، آموزش های مربوط و مداخلات در زمینه آشنایی بیشتر مردم و کارکنان بهداشتی و درمانی با اهداف برنامه پزشک خانواده انجام شود.

واژه‌های کلیدی: طرح پزشک خانواده، ارزیابی پزشک خانواده، نظام ارجاع
متن کامل [PDF 4923 kb]   (3331 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دریافت: 1392/11/12 | پذیرش: 1393/4/9 | انتشار: 1393/4/9


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 3 - ( تابستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها