:: دوره 1، شماره 1 - ( زمستان 1390 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 72-62 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت ایمنی بیماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان
محمد صباحی بیدگلی، سمیه شهری، علی کبریایی، سید حمید رضا سیدی، زهرا سرافراز
د ع پ کاشان ، sabahibidgoli@gmail.com
چکیده:   (44668 مشاهده)

  مقدمه: امروزه مسئله ایمنی بیمار یکی از مباحث مهم جامعه پزشکی و سازمان جهانی بهداشت در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. خطاهای پزشکی یکی از مشکلات جدی در سلامت عمومی و تهدیدی برای ایمنی بیمار محسوب می شوند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت ایمنی بیماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان از دیدگاه پرستاران انجام شد.

  مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، 218 نفر از کارکنان پرستاری شاغل در مراکز درمانی شهرستان کاشان شرکت داشتند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شد. "پرسشنامه جو ایمنی بیمار"، جو ایمن را با 30 سوال در هفت بعد ( فرصت های آموزشی، گزارش دهی، رفع خستگی، نگرش سرپرستان، شرایط پرستاری، ارتباط با پزشکان، روابط بین پرستاران ) بررسی نمود. اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب الفای کرونباخ (89/0) تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 11 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین سنی افراد تحت مطالعه 85/6 ± 63/32 سال بود و 8/85 در صد آنان زن بودند. تفاوت معنی داری در میانگین رتبه جو ایمنی بیمار در تمامی ابعاد مشاهده گردید. همچنین میانگین رتبه جو ایمنی بیمار در تمامی ابعاد به جز بعد رفع خستگی در مراکز پزشکی درمانی تحت مطالعه معنی دار بود (001/0= p ) . در این مطالعه بعد روابط بین پرستاران (67/0 ± 24/3) بیشترین و بعد نگرش سرپرستان (71/0 ± 47/2) کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص داد.

نتیجه گیری: جو ایمنی بیمار در مراکز مورد مطالعه در وضعیت مناسبی قرار ندارد. این امر توجه مدیران بخش سلامت در شهرستان را به اتخاذ رویکرد مناسب جهت تامین جو ایمنی بیمار در مراکز درمانی جلب می نماید
واژه‌های کلیدی: ایمنی بیمار، پرستار، بیمارستان
متن کامل [PDF 1504 kb]   (4639 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دریافت: 1391/3/3 | انتشار: 1390/10/25


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 1، شماره 1 - ( زمستان 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها