:: دوره 3، شماره 2 - ( بهار 1393 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 34-42 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی بین مشارکت اجتماعی زنان با کیفیت زندگی آنان در شهر کرمان
سمیه علیزاده، محبت محسنی، نرگس خانجانی، ویکتوریا مومن آبادی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ، Mohabbat.Mohseni@gmail.com
چکیده:   (14013 مشاهده)
 

مقدمه: زنان بعنوان نیمی از جمعیت، نقش بسزایی در اجتماع دارند. از آنجا که مشارکت اجتماعی از جنبه های مختلفی می تواند بر کیفیت زندگی زنان اثر داشته باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی بین مشارکت اجتماعی زنان با کیفیت زندگی آنان در شهر کرمان انجام شد.

 

مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، 300 زن در محدوده سنی 73-18 سال با روش نمونه گیری خوشه ای از 12 منطقه شهر کرمان انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه "عوامل مشارکت اجتماعی زنان "Social Participation Factor's Women" و همچنین پرسشنامه "کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت""The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) –BREF"  که اعتبار و پایایی آن تایید شده است، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد.

 

یافته ها: مشارکت اجتماعی زنان در 18 درصد موارد مناسب، در 81 درصد موارد متوسط و در 3 درصد موارد نامناسب بود. کیفیت زندگی نیز در 44 درصد موارد مناسب، در 54 درصد موارد متوسط و در 7/1 درصد موارد نامناسب بوده است. بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی همبستگی مستقیم معنادار یافت شد (001/0>p و21/0(r=.

 

نتیجه گیری: مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی بر کیفیت زندگی آن ها تاثیر گذار است. پیشنهاد می گردد زمینه مشارکت بیشتر زنان و بخصوص زنان مسن تر، با در آمد پایین تر و فرزندان بیشتر در جامعه فراهم شود.

 
واژه‌های کلیدی: مشارکت اجتماعی، کیفیت زندگی، زنان
متن کامل [PDF 3865 kb]   (3184 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت سلامت و رفاه اجتماعی
دریافت: ۱۳۹۲/۲/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۳/۱/۲۴


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 2 - ( بهار 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها