[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 6 - ( آذر و دی 1396 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 23-29 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی تنش شغلی با خودپنداره حرفه‌ای در پرستاران کودکان
مرضیه مصیبی، فاطمه علایی کرهرودی، مریم رسولی، ملیحه نصیری
دانشگاه علوم پزشگی شهید بهشتی، تهران، ایران ، falaeekarahroudy@yahoo.com
چکیده:   (1699 مشاهده)
مقدمه: در محیط پر تنش کاری بخش کودکان، خودپنداره حرفه‌ای بالا در پرستاران می‌تواند نقش مهمی در ارائه مراقبت‌های مطلوب‌تر به بیماران داشته باشد. مطالعه حاضر، با هدف تعیین ارتباط تنش شغلی با خودپنداره حرفه‌ای، در پرستاران شاغل در بخش‌های کودکان بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.
روش کار: پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، بر روی 165 پرستار شاغل در بخش‌های کودکان بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. نمونه‌گیری به روش در دسترس انجام شد. اطلاعات به‌وسیله پرسشنامه سه قسمتی ”پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی“، ”مقیاس توسعه یافته تنش پرستار“ (Expanded Nursing Stress Scale) و ”پرسشنامه خودپنداره حرفه‌ای“ (Self-Concept Questionnaire) جمع‌آوری شد. شاخص روایی محتوای ابزارها و پایایی با استفاده از همسانی درونی (آلفای کرونباخ) با شرکت 15 پرستار بخش اطفال و آزمون مجدد بفاصله 10 روز انجام شد. تحلیل داده‌ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 انجام شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کلی تنش شغلی، در میان پرستاران کودکان 09/45 ± 22/137 بود. میانگین نمره کلی خودپنداره حرفه‌ای، 06/49 ± 09/231 بود. بین میزان تنش شغلی و خودپنداره حرفه‌ای همبستگی خطی منفی وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به همبستگی خطی منفی که بین تنش شغلی و خودپنداره حرفه‌ای وجود دارد. می‌توان نتیجه گرفت، با کاهش تنش شغلی در پرستاران کودکان، خودپنداره حرفه‌ای در آن‌ها افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش خودپنداره حرفه‌ای، تنش شغلی در پرستاران کودکان کاهش می‌یابد. با توجه به یافته فوق، پیشنهاد می‌شود در مدیریت پرستاری به مقوله خودپنداره پرستاران توجه ویژه شود.

 
واژه‌های کلیدی: تنش شغلی، خودپنداره حرفه‌ای، پرستار کودکان
متن کامل [PDF 609 kb]   (588 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
فهرست منابع
1. Dagget T, Molla A, Belachew T. Job related stress among nurses working in Jimma Zone public hospitals, South West Ethiopia: a cross sectional study. BMC Nurs. 2016;15:39. [DOI:10.1186/s12912-016-0158-2] [PMID] [PMCID]
2. McNeely E. The consequences of job stress for nurses' health: time for a check-up. Nurs Outlook. 2005;53(6):291-9. [DOI:10.1016/j.outlook.2005.10.001] [PMID]
3. Tsai YC, Liu CH. Factors and symptoms associated with work stress and health-promoting lifestyles among hospital staff: a pilot study in Taiwan. BMC Health Serv Res. 2012;12:199. [DOI:10.1186/1472-6963-12-199] [PMID] [PMCID]
4. Mosadeghrad AM. Occupational stress and turnover intention: implications for nursing management. Int J Health Policy Manag. 2013;1(2):169-76. [DOI:10.15171/ijhpm.2013.30] [PMID] [PMCID]
5. Sarsangi V, Motallebi Kashani M, Khodadadi R, Shajari Kashani M, Keyvani S, Yousefzadeh M. Correlation between Occupational Stress and Burnout in Rehabilitation Center Employees of Kashan, Iran. Int Arch Health Sci. 2015;2(1):13-8.
6. Barzideh M, Chobineh A, Tabatabaei H. [Occupational stress and general health of nurses]. Occup Med Q J. 2012;4(3):17-27.
7. deVries MW, Wilkerson B. Stress, work and mental health: a global perspective. Acta Neuropsychiatr. 2003;15(1):44-53. [DOI:10.1034/j.1601-5215.2003.00017.x] [PMID]
8. Callaghan P, Tak-Ying SA, Wyatt PA. Factors related to stress and coping among Chinese nurses in Hong Kong. J Adv Nurs. 2000;31(6):1518-27. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2000.01434.x] [PMID]
9. McCarthy VJ, Power S, Greiner BA. Perceived occupational stress in nurses working in Ireland. Occup Med (Lond). 2010;60(8):604-10. [DOI:10.1093/occmed/kqq148] [PMID]
10. Czaja AS, Moss M, Mealer M. Symptoms of posttraumatic stress disorder among pediatric acute care nurses. J Pediatr Nurs. 2012;27(4):357-65. [DOI:10.1016/j.pedn.2011.04.024] [PMID] [PMCID]
11. Yau SY, Xiao XY, Lee LY, Tsang AY, Wong SL, Wong KF. Job stress among nurses in China. Appl Nurs Res. 2012;25(1):60-4. [DOI:10.1016/j.apnr.2011.07.001] [PMID]
12. Mortaghy Ghasemi M, Ghahremani Z, Vahediane Azimi A, Ghorbani F. [Nurses job stress in therapeutic educational centers in Zanjan]. J Res Dev Nurs Midwifery Golestan Univ Med Sci. 2011;8(1):42-51.
13. Oermann MH, Lukomski AP. Experiences of students in pediatric nursing clinical courses. J Soc Pediatr Nurs. 2001;6(2):65-72. [DOI:10.1111/j.1744-6155.2001.tb00123.x]
14. Alavi A, Bahrami M, Zargham-Boroujeni A, Yousefy A. Characteristics of caring self-efficacy in pediatric nurses: a qualitative study. J Spec Pediatr Nurs. 2015;20(3):157-64. [DOI:10.1111/jspn.12110] [PMID]
15. Fogaça MdC, Carvalho WBd, Cítero VdA, Nogueira-Martins LA. Factors that cause stress in physicians and nurses working in a pediatric and neonatal intensive care unit: bibliographic review. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. 2008;20(3):261-6. [PMID]
16. Najafi Kalyani M, Pourjam E, Jamshidi N, Karimi S, Najafi Kalyani V. [Survey of stress, anxiety, depression and self-concept of students of Fasa University of Medical Sciences, 2010]. J Fasa Univ Med Sci. 2013;3(3):235-40.
17. Heydari A, Shokouhi E. [The effect of an educational-orientation program upon professional self-concept of undergraduate nursing students]. Iranian J Med Educ. 2014;14(6):483-94.
18. Hazavehei M, Hosseini Z, Moeini B, Moghimbeigi A, Hamidi Y. [Assessing Stress Level and Stress Management Among Hamadan Hospital Nurses Based on PRECEDE Model]. Ofogh-e-Danesh. 2012;18(3):78-86.
19. French SE, Lenton R, Walters V, Eyles J. An empirical evaluation of an expanded Nursing Stress Scale. J Nurs Meas. 2000;8(2):161-78. [PMID]
20. Gray-Toft P, Anderson JG. The Nursing Stress Scale: Development of an instrument. J Behav Assess. 1981;3(1):11-23. [DOI:10.1007/BF01321348]
21. Farhadi M, Hemmati Maslakpak M, Khalkhali H. [Job stressors in critical care nurses]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2014;11(11):875-83.
22. Samadpour Amlashi T, Kiyanmehr J. [Nurse,s occupational stressor at medical- surgical wards of teaching hospitals in Zanjan]. J Shahid Beheshti Sch Nurs Midwifery. 2006;16(55):37-45.
23. Cowin LS, Hengstberger-Sims C. New graduate nurse self-concept and retention: a longitudinal survey. Int J Nurs Stud. 2006;43(1):59-70. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2005.03.004] [PMID]
24. Badiyepeymaye Jahromi Z, Keshavarzi S, Jahanbin I. [Determination of the reliability and validity of the Persian version of nurses' self-concept questionnaire (NSCQ)]. J Nurs Educ. 2013;2(4):63-71.
25. Golestan F, Ashktorab T, Zohari Anboohi Z, Mohtashami J, Salmani F. [Professional self-concept in Nurses working in intensive cares unit in hospitals affiliated to medical sciences universities of Tehran in 2014]. J Shahid Beheshti Sch Nurs Midwifery. 2014;25(90):39-46.
26. Mokhtar K, El Shikieri A, Rayan A. The Relationship between Occupational Stressors and Performance amongst Nurses Working in Pediatric and Intensive Care Units. Am J Nurs Res. 2016;4(2):34-40.
27. Valizadeh L, Farnam A, Zamanzadeh V, Bafandehzendeh M. Sources of Stress for Nurses in Neonatal Intensive Care Units of East Azerbaijan Province, Iran. J Caring Sci. 2012;1(4):245. [PMID] [PMCID]
28. Grzeskowiak M, Bartkowska-Sniatkowska A, Rosada-Kurasinska J, Kielbasiewicz-Drozdowska I, Janicki PK. Stress assessment by anaesthesiologists and nurses working in paediatric intensive care units. East J Med. 2012;17(2):59.
29. Hensel D, Stoelting-Gettelfinger W. Changes in stress and nurse self-concept among baccalaureate nursing students. J Nurs Educ. 2011;50(5):290-3. [DOI:10.3928/01484834-20110131-09] [PMID]
30. Kelly S, Courts N. The professional self-concept of new graduate nurses. Nurse Educ Pract. 2007;7(5):332-7. [DOI:10.1016/j.nepr.2006.10.004] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mosayebi M, alaee karahroudy F, Rassouli M, Nasiri M. Correlation of Occupational Stress with Professional Self-concept in Pediatric Nurses. JHPM. 2018; 6 (6) :23-29
URL: http://jhpm.ir/article-1-759-fa.html

مصیبی مرضیه، علایی کرهرودی فاطمه، رسولی مریم، نصیری ملیحه. همبستگی تنش شغلی با خودپنداره حرفه‌ای در پرستاران کودکان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. 1396; 6 (6) :23-29

URL: http://jhpm.ir/article-1-759-fa.htmlدوره 6، شماره 6 - ( آذر و دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مدیریت ارتقای سلامت  Journal of Health Promotion Management
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3877