[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 6 - ( آذر و دی 1396 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 8-14 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نوجوانان استان گلستان
فاطمه حسن زاده، زهرا سبزی، الهام احسانیان، حمید حجتی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، علی ابادکتول، ایران ، f_hassanzadeh1991@yahoo.com
چکیده:   (6157 مشاهده)
مقدمه: در هزاره سوم اینترنت نقش مهم و روزافزونی در زندگی نوجوانان ایفا می‌کند. لذا این مطالعه با هدف تعیین همبستگی اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نوجوانان استان گلستان در سال 1395 انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی- همبستگی است. نمونه‌های پژوهش شامل 384 نفر از دانش آموزان 18-12 ساله مشغول به تحصیل در مدارس استان گلستان در سال 1395 بودند. دانش آموزان با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، "مقیاس اعتیاد اینترنت" (Young Internet Addiction Scale) و "مقیاس احساس تنهایی دانشگاه کالیفرنیا و لوس انجلس" (University of California, Los Angeles Loneliness Scale) استفاده شد روایی و پایایی این ابزارها در مطالعات گذشته مورد تأیید قرار گرفت داده‌های آماری در نرم افزار اس پی اس نسخه 21 تحلیل شد.
یافته‌ها: 3/77 درصد از جامعه پژوهش عدم اعتیاد به اینترنت، 1/21 درصد از دانش‌آموزان در معرض اعتیاد به اینترنت و 6/1 درصد از آن‌ها اعتیاد به اینترنت داشتند. در 1/20 درصد از جامعه پژوهش، نمرات بیشتر از میانگین، ابزار احساس تنهایی دیده شد. آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط معنی‌داری را بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نشان داد (01/0 > P).
نتیجه گیری: با توجه به همبستگی مثبت احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان، پیشنهاد می‌شود که والدین و افراد متخصص در زمینه‌های آموزش و بهداشتی، نظارت بر رفتارهای نوجوانان جهت پیشگیری از بروز اعتیاد به اینترنت داشته باشند. با برنامه ریزی برای اوقات تنهایی یا ارتباط مناسب والدین و دوستی با همسالان از وابستگی به اینترنت کمتر نمود.
 
واژه‌های کلیدی: اعتیاد به اینترنت، نوجوان، احساس تنهایی
متن کامل [PDF 555 kb]   (912 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مدیریت پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
فهرست منابع
1. Ryu EJ, Choi KS, Seo JS, Nam BW. [The relationships of Internet addiction, depression, and suicidal ideation in adolescents]. Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2004;34(1):102-10. [DOI:10.4040/jkan.2004.34.1.102]
2. Ko CH, Yen JY, Chen CC, Chen SH, Yen CF. Gender differences and related factors affecting online gaming addiction among Taiwanese adolescents. J Nerv Ment Dis. 2005;193(4):273-7. [DOI:10.1097/01.nmd.0000158373.85150.57]
3. Masoudnia E. [Problematic cyberspace use and risk of depression disorder among adolescents in Yazd]. Iranian J Epidemiol. 2013;8(4):15-25.
4. Block JJ. Issues for DSM-V: internet addiction. Am J Psychiatry. 2008;165(3):306-7. [DOI:10.1176/appi.ajp.2007.07101556] [PMID]
5. Wu CY, Lee MB, Liao SC, Chang LR. Risk Factors of Internet Addiction among Internet Users: An Online Questionnaire Survey. PLoS One. 2015;10(10):e0137506. [DOI:10.1371/journal.pone.0137506] [PMID] [PMCID]
6. Kuss DJ, Lopez-Fernandez O. Internet addiction and problematic Internet use: A systematic review of clinical research. World J Psychiatry. 2016;6(1):143-76. [DOI:10.5498/wjp.v6.i1.143] [PMID] [PMCID]
7. Alavi SS, Jannatifard F, Eslami M, Rezapour H. [Survey on validity and reliability of diagnostic questionnaire of internet addiction disorder in students users]. Zahedan J Res Med Sci. 2011;13(7):34-8.
8. Lashgarara B, Taghavi Shahri M, Maheri AB, Sadeghi R. [Internet addiction and general health of dormitory students of TehranUniversity of Medical Sciences in 2010]. J Sch Public Health Instit Public Health Res. 2012;10(1):67-76.
9. Lee CS, McKenzie K. Socioeconomic and Geographic Inequalities of Internet Addiction in Korean Adolescents. Psychiatry Investig. 2015;12(4):559-62. [DOI:10.4306/pi.2015.12.4.559] [PMID] [PMCID]
10. Ha JH, Kim SY, Bae SC, Bae S, Kim H, Sim M, et al. Depression and Internet addiction in adolescents. Psychopathology. 2007;40(6):424-30. [DOI:10.1159/000107426] [PMID]
11. Yen JY, Ko CH, Yen CF, Wu HY, Yang MJ. The comorbid psychiatric symptoms of Internet addiction: attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), depression, social phobia, and hostility. J Adolesc Health. 2007;41(1):93-8. [DOI:10.1016/j.jadohealth.2007.02.002] [PMID]
12. Yen JY, Yen CF, Chen CC, Chen SH, Ko CH. Family factors of internet addiction and substance use experience in Taiwanese adolescents. Cyberpsychol Behav. 2007;10(3):323-9. [DOI:10.1089/cpb.2006.9948] [PMID]
13. Casale S, Fioravanti G. Psychosocial correlates of internet use among Italian students. Int J Psychol. 2011;46(4):288-98. [DOI:10.1080/00207594.2010.541256] [PMID]
14. Senormanci O, Konkan R, Guclu O, Senormanci G. Depression, loneliness, anger behaviours and interpersonal relationship styles in male patients admitted to internet addiction outpatient clinic in Turkey. Psychiatr Danub. 2014;26(1):39-45. [PMID]
15. Bozoglan B, Demirer V, Sahin I. Loneliness, self-esteem, and life satisfaction as predictors of Internet addiction: a cross-sectional study among Turkish university students. Scand J Psychol. 2013;54(4):313-9. [DOI:10.1111/sjop.12049] [PMID]
16. Kim J, LaRose R, Peng W. Loneliness as the cause and the effect of problematic Internet use: the relationship between Internet use and psychological well-being. Cyberpsychol Behav. 2009;12(4):451-5. [DOI:10.1089/cpb.2008.0327] [PMID]
17. Yong RKF, Inoue A, Kawakami N. The validity and psychometric properties of the Japanese version of the Compulsive Internet Use Scale (CIUS). BMC Psychiatry. 2017;17(1):201. [DOI:10.1186/s12888-017-1364-5] [PMID] [PMCID]
18. Alavi S, Eslami M, Meracy MR, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. [Psychometric properties of Young internet addiction test]. J Behav Sci. 2010;4(3):7-8.
19. Naderi H. Relationship between attachment style, self-conception, and loneliness. J Psychol Psychiat. 2016;3(2):1-10.
20. Pirzadeh A. A study on Internet addiction in students of Isfahan University of Payame-noor Nowadays. J Prev Med. 2012;7(5):580-8.
21. Jafari M, Fatehizadeh M. [Investigation of the relationship between internet addiction and depression, anxiety, stress and social phobia among students in Isfahan University]. J Kurdistan Univ Med Sci. 2012;4(17):1-12.
22. Jafary Nodoushan M, Jafary Nodoushan K, Mirizadeh M, Ahmari Tehran H, Norouzinejad G, Sadeghi Yekta T. [The survey of correlation between internet addiction and general health status among the students of Qom University of Medical Sciences in 2010-2011, Qom, Iran]. Qom Univ Med Sci J. 2012;6(3):86-90.
23. Azizi Nejad M, Porheydar G, Ranji H, Golinezhad Y. [Study of the addiction among students and its relationship between personality elements and anxiety]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015;12(10):959-64.
24. Yu L, Shek DT. Internet addiction in Hong Kong adolescents: a three-year longitudinal study. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2013;26(3 Suppl):S10-7. [DOI:10.1016/j.jpag.2013.03.010] [PMID]
25. Sepehrian F, Jokar L. [The relationship of internet addiction with anxiety in A&B personality types]. Res Cogn Behav Sci. 2013;2(2):17-30.
26. Ahmadi H, Zadehmohammadi F, Masoombeigi M, Sohrabi F. [Prevalence of internet addiction and its relationship with demographic factors among students of Allameh Tabatabai University]. J Educ Psychol. 2012;8(25):19-34.
27. Zarbakhsh Bahri M, Rashedi V, Khademi M. [Loneliness and internet addiction in students]. J Health Promot Manage. 2013;2(1):32-8.
28. Smahel D, Brown BB, Blinka L. Associations between online friendship and Internet addiction among adolescents and emerging adults. Dev Psychol. 2012;48(2):381-8. [DOI:10.1037/a0027025] [PMID]
29. Dargahi H, Razavi S. [Internet addiction and its related factors: A study of an Iranian population]. Payesh. 2007;6(3):265-72.
30. Shevlin M, Murphy S, Mallett J, Stringer M, Murphy J. Adolescent loneliness and psychiatric morbidity in Northern Ireland. Br J Clin Psychol. 2013;52(2):230-4. [DOI:10.1111/bjc.12018] [PMID]
31. Ma Z-w, Liang J-j, Zeng W-n, Jiang S, Liu T. The Relationship Between Self-Esteem and Loneliness: Does Social Anxiety Matter? Int J Psychol Stud. 2014;6(2):151. [DOI:10.5539/ijps.v6n2p151]
32. Mansourian M, Solhi M, Adab Z, Latifi M. [Relationship between dependence to mobile phone with loneliness and social support in university students]. Razi J Med Sci. 2014;21(120):1-8.
33. Najafi M, Dehshiri G, Sheykhi M, Dabiri S. [Comparison of university student's general health and academic achievement regarding the degree of their loneliness]. Counsel Cult. 2011;2(5):115-35.
34. Norouzi Parashkouh N, Mirhadyan L, Emami Sigaroudi A, Kazemnejad L. [Feeling of loneliness and social new damages in high school students]. J Holist Nurs Midwifery. 2016;26(4):99-108.
35. Zare N, Daneshpajooh F, Amini M, Razeghi M, Fallahzadeh M. [The relationship between self-esteem, general health and academic achievement in students of Shiraz University of Medical Sciences]. Iranian J Med Educ. 2007;7(4):59-67.
36. Tsitsika A, Critselis E, Louizou A, Janikian M, Freskou A, Marangou E, et al. Determinants of Internet addiction among adolescents: a case-control study. ScientificWorldJournal. 2011;11:866-74. [DOI:10.1100/tsw.2011.85] [PMID] [PMCID]
37. Wang H, Zhou X, Lu C, Wu J, Deng X, Hong L. Problematic Internet Use in high school students in Guangdong Province, China. PLoS One. 2011;6(5):e19660. [DOI:10.1371/journal.pone.0019660] [PMID] [PMCID]
38. Bahrainian SA, Alizadeh KH, Raeisoon MR, Gorji OH, Khazaee A. Relationship of Internet addiction with self-esteem and depression in university students. J Prev Med Hyg. 2014;55(3):86-9. [PMID] [PMCID]
39. Hasanzadeh R, Salehi M, Rezaei Kiyasari A. [Relationship between the use of extreme from technology (internet and sms addiction) and educational and psychological state high school students]. J Educ Psychol. 2010;1(3):69-81.
40. Odacı H, Çelik ÇB. Who are problematic internet users? An investigation of the correlations between problematic internet use and shyness, loneliness, narcissism, aggression and self-perception. Comp Hum Behav. 2013;29(6):2382-7. [DOI:10.1016/j.chb.2013.05.026]
41. Pontes HM, Griffiths MD, Patrão IM. Internet addiction and loneliness among children and adolescents in the education setting: an empirical pilot study. Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna. 2014;32(1):91-9.
42. Koyuncu T, Unsal A, Arslantas D. Assessment of internet addiction and loneliness in secondary and high school students. J Pak Med Assoc. 2014;64(9):998-1002. [PMID]
43. Rajabzadeh Z, Najar Asl N, Shahbazi Moghadam G, Pourakran A. [Relationship between Internet addiction with loneliness and general health in female students]. J Fundam Ment Health. 2016;18(28):542.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

hassanzadeh F, sabzi Z, ahsanian E, Hojjati H. The Correlation between Internet Addiction and Loneliness in Adolescents in Golestan Province. JHPM. 2018; 6 (6) :8-14
URL: http://jhpm.ir/article-1-716-fa.html

حسن زاده فاطمه، سبزی زهرا، احسانیان الهام، حجتی حمید. همبستگی اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نوجوانان استان گلستان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. 1396; 6 (6) :8-14

URL: http://jhpm.ir/article-1-716-fa.htmlدوره 6، شماره 6 - ( آذر و دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مدیریت ارتقای سلامت  Journal of Health Promotion Management
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3877